در سال 1958 میلادی، خانم یغیسابت آبراهامیان و فرزندان ایشان به یاد همسر و پدر مرحومشان، آرام آبراهامیان، که او نیز از خیرین معروف جلفای نو بود، مبلغ پانصد هزار ریال برای خرید مکانی به‌منظور نگهداری از پسران بی‌سرپرست جلفای نو اهدا کردند. در این ساختمان، بعدها از دختران بی‌سرپرست نیز نگهداری می‌شد. پیش از شروع فعالیت «یتیم‌خانۀ آرام آبراهامیان»، از سال 1907م یتیم‌خانه‌ای در دیر کاتارینۀ مقدس با همین نام وجود داشت که با مدیریت «انجمن خیریۀ بانوان ارمنی اصفهان» اداره می‌شد.

در سال 2004م، به دلیل نبود کودکان بی‌سرپرست، فعالیت این ساختمان به عنوان پرورشگاه به اتمام می رسد.