به نقل از سایت: www.isna.ir

شب فرهنگی ارمنستان سه شنبه ۲۶ دی ماه با حضور سفیر ارمنستان ، لوریس چکناواریان و فعالان حوزه میراث فرهنگی در موزه ایران باستان برگزار شد.