دیدار مدیرعامل، سرمربی و دیگر مسئولین باشگاه ورزشی «گیتی پسند» با عالیجناب اسقف اعظم بابگِن چاریان و مسئولین خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران