منبع: سایت www.farsnews.com

 

مانند مسیحیان سراسر دنیا، ارامنه ایران نیز در آخرین روزهای دسامبر خود را برای رسیدن سال نو آماده می‌کنند. مناطق ارمنی‌نشین اصفهان با مغازه‌های رنگارنگ و چراغ‌های روشن، شب‌هایی رنگی و پرجنب و جوش دارند.