این کلیسا که در محله­ی میدان جلفا و در مجاورت کلیسای مریم مقدس قرار گرفته در سال 1607م بنا شده و قدیمی­ترین کلیسای ارمنیان جلفای اصفهان محسوب می­شود.

پلان اولیه­ی کلیسا به شکل صلیب بوده که به علت تخریب بازوی جنوبی آن در سال 1843م به شکل مستطیلی در جهت شرقی  غربی با ابعاد 2/12Ï9/3 متر درآمده. سه گنبد کوچک قوسی شکل آن و سقف بنا بر روی قوس­هایی تکیه کرده­اند که بر روی ستون­های پهن متصل به دیوارهای شمالی و جنوبی قرار دارند. از سه گنبد کوچک بنا گنبد میانی نسبتاً بزرگ­تر است. مصالح به کار رفته در ساختمان عبارت اند از خشت و آجر. دیوارهای داخلی با گچ و دیوارهای خارجی با کاهگل پوشانده شده­اند. در بالای ورودی اصلی کلیسا نیز دو کتیبه به زبان ارمنی مربوط به سال 1607م وجود دارد.