کلیسای نرسس مقدس واقع در محله­ی کوچِر در سال 1666م بنا شده است. پلان کلیسا مستطیل شکل در جهت شرقی-غربی است. بنا دو گنبد دارد که گنبد غربی قوسی شکل و فاقد نورگیر، اما گنبد مرکزی بزرگ­تر و دارای هشت نورگیر است. محراب کلیسا با دو اتاقک چهارگوش در دو طرف آن در قسمت شرقی بنا واقع شده. مصالح به کار رفته در ساختمان عبارت­اند از خشت و آجر. دیوارهای داخلی با گچ پوشانده شده و فاقد نقاشی است.

برج ناقوس در قسمت جنوب غربی ساختمان و بر روی سقف آن قرار گرفته و در سال 1889م بنا شده. دیوارهای خارجی کلیسا با نمای آجری دارای قاب­بندی­هایی زیباست و در آن از پنجره­هایی به سبک ایرانی استفاده شده. ورودی­های جنوبی آن نیز دارای قاب سنگی با حجاریی زیباست که در آنها از نقش صلیب هم استفاده شده.