روزهای تعطیل کلیسای وانک 1399-1400
سال نو مسیحی 12 دی 1399
میلاد و غسل تعمید حضرت عیسی مسیح - از ساعت 12:00 به بعد 16 دی 1399
میلاد و غسل تعمید حضرت عیسی مسیح 17 دی 1399
عید پاک - از ساعت 12:00 به بعد 14 فروردین 1400
عید پاک 15 فروردین 1400
یادبود شهدای ارامنه 4 اردیبهشت 1400
شهادت حضرت علی 14 اردیبهشت 1400
رحلت حضرت امام خمینی 14 خرداد 1400
شهادت امام جعفر صادق 16 خرداد 1400
تاسوعای حسینی 27 مرداد 1400
عاشورای حسینی 28 مرداد 1400
رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسین مجتبی 13 مهر 1400
تحویل سال نو - از ساعت 12:00 به بعد 10 دی 1400