• مجمع نمایندگان ارامنه اصفهان و جنوب ایران

 • پیشوای مذهبی

 • هیأت مذهبی

 • حسابرسی

 • شورای خلیفه گری

 • هیأت های تابعه

 • محکمه روحانی

 • هیأت تجدید نظر

 • کارگزاران کلیساها

 • هیأت های مذهبی روستاهای فریدن

 • مناطق تابعه

 • هیأت های تابعه

 • واحد های تابعه

 • هیأت مذهبی شاهین شهر

 • هیأت مذهبی روستای زرنه

 • هیأت مذهبی شیراز

 • کلیسای آبادان

 • کلیسای اهواز

 • هیأت کارگزاران مدارس

 • هیأت مدیریت املاک

 • هیأت خیریه

 • هیأت آرامگاه ارامنه

 • بنیاد کمک هزینه تحصیلی دانشجویان

 • کتابخانه نرسس شنورهالی

 • مرکز مرمت اسناد

 • روابط عمومی

 • امور حقوقی

 • مجموعه گردشگری