به گزارش وبدا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: 
 
بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۴ به ۱۵ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۴ به ۳۵ شهر افزایش یافت.
 
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۴۲ به ۲۰۸ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۸۸ به ۱۹۰ شهر رسید.
 
قرمز: ۱۵ شهر
نارنجی: ۳۵ شهر
زرد: ۲۰۸ شهر
آبی: ۱۹۰ شهر