علی قاسم زاده، شهردار اصفهان ضمن تبریک سال نو میلادی به ارامنه ساکن در شهر اصفهان، گفت: هفته گذشته با اسقف ارامنه اصفهان دیداری داشتیم؛ خوشبختانه آنها از شرایط زندگی در این شهر ابراز رضایتمندی کردند.