شهردار اصفهان با اشاره به زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف در شهر اصفهان گفت: اصفهان همواره شهر هم زیستی صلح آمیز ادیان مختلف بوده است.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علی قاسم زاده در ارتباط زنده رادیویی با برنامه «سلام اصفهان» ضمن تبریک میلاد حضرت مسیح (ع) به ویژه به همشهریان مسیحی شهر اصفهان اظهار کرد: اصفهان همواره محل هم زیستی صلح آمیز ادیان مختلف بوده است و امیدوارم همشهریان ارمنی در این شهر سالم و خرم زندگی کنند.