کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز _چهارشنبه ۲۴ آذرماه _ در ساعت منتهی به ۹:۳۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۵۴ در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز _چهارشنبه ۲۴ آذرماه - در ساعت منتهی به ۹:۳۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۵۴ در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده است.

دستگاه سنجش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان اکنون در خیابان احمدآباد ۱۵۴، استانداری اصفهان ۱۵۳، انقلاب ۱۶۳، پروین ۱۶۲، جی ۱۸۱، رهنان ۱۵۵، فیض ۱۶۷، کاوه ۱۶۲ و ورزشگاه میثاق ۱۵۲ در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) قرار دارند و ایستگاه‌های خرازی با شاخص ۱۴۳، رودکی ۱۳۲، باهنر ۱۴۴ و فرشادی ۱۲۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارند.

دستگاه سنجش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ایستگاه میرزا طاهر با شاخص ۲۴ نیز در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست، همچنین دستگاه شاخص کیفی هوا در ایستگاه مبارکه با شاخص ۱۴۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است و شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر روی عدد ۱۱۸ و سجزی با قرار گرفتن روی عدد ۱۱۴، در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.