وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی حسین هرسیج را به عنوان سرپرست دانشگاه اصفهان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، "حسین هرسیج" طی حکمی از طرف محمدعلی زلفی‌گل به عنوان سرپرست دانشگاه اصفهان منصوب شد. وی مدرک فوق لیسانس رشته معارف اسلام و علوم سیاسی خود را در دانشگاه امام صادق ایران و مدرک دکتری علوم سیاسی را در دانشگاه کویینزلند بریزین استرالیا دریافت کرده است.

مقالات حسین هرسیج

برخی از مقلات نوشته شده توسط حسین هرسیج عبارتند از:

  • انگیزه‌ها و فرصت‌های ارتش مصر در کودتا علیه دولت مرسی
  • تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای میزان قدرت نرم ایران و آمریکا در خاورمیانه
  • قدرت نرم ایران در خاورمیانه و آسیای مرکزی
  • چند جانبه گرایی جدید مبنای گسترش میان ایران و ارمنستان

کتاب‌های حسین هرسیج

  • فصل پنجم کتاب حکومت و جامعه اسلامی با عنوان دولت اسلامی در آرای اندیشمندان معاصر عرب
  • چالش‌های وهابیت
  • مبانی نظری اندیشه‌های سیاسی امام خمینی (ره)
  • نقد و بررسی آرا پوپر در باب دموکراسی

کارنامه و سوابق حسین هرسیج

حسین هرسیج دکترای علوم سیاسی از دانشگاه کویینزلند بریزین استرالیا دریافت کرده، عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه اصفهان نیز است. وی همچنین معاونت اداری، مالی، آموزشی و پژوهشی این دانشگاه را در کارنامه کاری خود دارد.

گفتنی است؛ پیش از این هوشنگ طالبی حبیب آبادی به مدت چهار سال رئیس دانشگاه اصفهان بود. این مرکز علمی با حدود ۱۷ هزار دانشجو و ۶۶۰ عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌های جامع برتر کشور است.