عضو کمیته علمی کشوری کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: دوز سوم با بوستر و یادآور متفاوت است و با تزریق دوز سوم خیالمان از ایمنی مردم راحت می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (کرونومی) دکتر پیام طبرسی، عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت برای واکسیناسیون دوز سوم افراد بالای ۶۵ سال آمادگی دارد و سایر گروه‌های سنی هم اعلام خواهد شد.

وی افزود: با تزریق دوز سوم خیالمان از ایمنی مردم راحت می شود. برای تزریق دوز سوم، بصورت سیستماتیک اطلاع رسانی پیامکی انجام می‌شود.

طبرسی ادامه داد: واکسن‌های کرونای تزریق شده در کشور در پیشگیری از "بستری" و "مرگ" اثر قابل قبولی داشته‌اند.

وی تاکید کرد: در اکثر واکسن‌ها، به‌ویژه واکسن‌های غیرفعال بعد از سه ماه به تدریج پادتن‌ها شروع به کاهش می‌کنند، اما هنوز اطلاعات علمی زیادی برای تزریق دوز بوستر به کل جامعه نداریم.