با خاتمه فعالیت خود به عنوان سفیر جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران با احساس عمیق قدردانی و افسوس ، این کشور میهمان نواز و شگفت انگیز را ترک می کنم.

در این سال ها بیش از پیش ایران و مردم آن را دوست داشته، سعی کردم کشور، ملت دوستمان و فرهنگ بزرگ و غنی آن را عمیقا بشناسم.

سال های فعالیت من سالهای بسیار پر مشغله و بیش از حد جالبی بودند. این برهه زمانی که دوران مهم توسعه روابط ارمنستان – ایران نیز بوده است، همزمان شده است با تحولات سرنوشت ساز و سنگین برای کشور ما ،که میتوان از جمله آنها به همه گیری کرونا در سال2020 ، جنگ آوریل سال 2016 ، جنگ 44 روزه سال 2020 و روندهای متضاد و دشوار منطقه ای اشاره نمود.

در مجموع طی فعالیتهای هفت سال اخیر سفارت جمهوری ارمنستان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر عرصه ها از کلیه همکاران عزیز خود و تمامی کسانی که فرصت و امکان همکاری را برای من فراهم نمودند سپاسگزاری می نمایم.

از کلیه دیپلماتهائی که در سفارت جمهوری ارمنستان اشتغال داشته اند و کلیه سفرای سابق به خاطر کار بزرگی که انجام داده اند تشکر می نمایم.

سپاس و تقدیر ویژه من خطاب به خواهران و برادران ارمنی تبار ایرانی ما که همواره در کنار ارمنستان بوده اند و برخورد و رفتار گرم و صمیمی آنان را در کل دوران فعالیت خود احساس نموده ام.

تشکر ویژه از همراهانمان درشبکه های اجتماعی ، خبرنگاران و کارشناسان که رفتار همواره گرم و مهربانانه و همچنین برخورد متوقعانه آنان برای سفارت و شخص من بسیار با اهمیت بوده است.

موفقیت های بزرگ کاری برای همکار گرامی خود آرسن آواکیان ، سفیر جدید جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران در این مقام بسیار پر مسئولیت آرزو می نمایم .

کامیاب و سربلند باشید