به گزارش خبرگزاری مهر، «آرتاشس تومانیان» سفیر جمهوری ارمنستان در کشورمان یکشنبه، 9 آبان در پایان ماموریت خود در ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.

همچنین «عبدالمنعم احریز» سفیر جمهوری الجزایر در کشورمان نیز در خاتمه ماموریت خود با رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان دیدار و خداحافظی کرد.