آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، روز بیست و هشتم ماه اکتبر سال 2021 با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران دیدار نمودند.

مسیر جایگزین جاده گوریس-کاپان، عملیات احداث شاهراه »شمال-جنوب« و مسائل مربوط به کریدور »خلیج فارس-دریای سیاه« مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین براهمیت تحقق این موارد تاکید نمودند.

آقای تومانیان با اعلام در حال اتمام بودن احداث مسیر جایگزین جاده گوریس-کاپان و تاکید بر برنامه کلان عملیات راهسازی از سال 2022 در جمهوری ارمنستان، به امکان مشارکت شرکت های ایرانی در این برنامه ها اشاره نمودند.

آقای قاسمی در پایان این دیدار با اعلام آمادگی طرف ایرانی برای همکاری و سپاسگزاری از فعالیت های آقای تومانیان، ابراز امیدواری نمودند که همکاری ارمنستان-ایران در آینده نیز ادامه یافته و برنامه های جدیدی به مرحله اجرا در آیند.