حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ روبرت بگلریان را در این دوره از مجلس شورای اسلامی می‌توان از با تجربه‌ترین نمایندگان اقلیت‌های دینی دانست که نخستین بار در مجلس هفتم پا به پارلمان گذاشت و حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی جنوب کشور را نمایندگی کرد. او اکنون حدوداً ۶۰ ساله است و در ادوار هفتم، هشتم و نهم پیاپی به عنوان نماینده حضور داشت و حالا پس از غیبت در دوره دهم، نمایندگی جامعه ارمنی جنوب کشور را بیش از یک سالی می‌شود که در یازدهمین دوره بر عهده گرفته است.