نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی در توئیتی آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشت.

 ‏به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ آرا شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال کشور و عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران در مجلس در توئیتی نوشت:

مسلمان و ارمنی و آشوری و زرتشتی شانه به شانه هم جنگیدیم تا این پرچم در اهتزاز و این خاک در امنیت باقی بماند
گرامی باد آغاز هفته دفاع مقدس