به گزارش سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، سازمان اجتماعی آموزشی و فرهنگی " "سنت و مدرنیته" با حمایت وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان در تاریخ 30 آگوست ساعت 00 :18 در مرکز رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان نمایشگاهی از ظروف نقره ای ارمنی را برگزار کرد .

سه کمربند نقره ای تکراری از مجسمه‌های زیبای گیاهی، هندسی و انسانی صومعه تادئوس مقدس که یکی از بزرگترین مراکز تاریخی ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران است نمایش داده می‌شود.
نقره سازی در گنجینه میراث فرهنگی ناملموس ارمنی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. کمربند های نقره ای لباسهای مناطق مختلف فلات ارمنستان را آراسته و مهمترین منبع برای مطالعه هنرهای تزئینی است.
هر کمربند از نظر طراحی و دکوراسیون منحصر به فرد و بی نقص است.
این نمایشگاه جمع بندی برنامه کمک مالی مسابقه وزارتخانه با عنوان “رقص نقره ای” است. هدف این برنامه نه فقط حفظ و تقویت هنر نقره ای ارمنستان بلکه برای محبوبیت عنصر فرهنگی ثبت شده در یونسکو و همکاری فرهنگی ارمنستان و ایران است.
ورود به نمایشگاه رایگان است.