به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس اطلاعات نقشه آماری سامانه اطلاع رسانی وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور (ماسک)، وضعیت استان اصفهان در زمینه کنترل شیوع کرونا در حال حاضر ۱۰ شهرستان با وضعیت قرمز، ۷ شهرستان با وضعیت نارنجی و ۷ شهرستان در وضعیت زرد است و شهرستانی در وضعیت سفید و آبی وجود ندارد.

بر اساس این گزارش با توجه به وضعیت رنگ بندی اخیر استان اصفهان و افزایش شهرهای قرمز و نارنجی هر کدام دارای محدودیت‌های خاصی هستند.