نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی در توئیتی موضوع افزایش عوارض خروج از کشور به کشورهای با ریسک بالای کرونا را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ آرا شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

"پیشنهاد می کنم دولت عوارض خروج از کشور برای سفر به کشورهای با ریسک بالای کرونا را بطور چشمگیر افزایش دهد.

پذیرفتنی نیست تفریح یک عده به بهای سلامتی عده دیگر تمام شود"