به نام یگانه هستی آفرینمحضر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای
رهبر معظم انقلاب اسلامی

 

با سلام

اکنون که چهل و دو سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ایران می گذرد، جهان پیرامون ما از هر زمان دیگری به حقایق و عدالت الهی تشنه تر گردیده است. پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) طریق نوینی در دست یابی بشر به تعالی و گذر از مکاتب مادی، تحت هدایت قوانین الهی گشود.

سالگرد این واقعه شکوهمند و افتخار آفرین در تاریخ مردم این سرزمین را از طرف خود، خلیفه گری و آحاد جامعه ارامنه اصفهان و جنوب ایران، خدمت حضرتعالی تبریک و تحنیت عرض کرده، امیدواریم تحت زعامت آن مقام شاهد شکوفایی روزافزون ایران عزیز باشیم.

دعـــاگــــو
اسقف سیپان کاشجیان
پيشـواي مذهبــي
ارامنـــه اصفهـان و جنـوب ايـــران