به گزارش سفارت جمهوری ارمنستان در ایران، آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در دیدار با خانواده آرتور سوکیاسیان، از شهدای جنگ قراباغ، مدال طلائی را که احمد باقری پور، ورزشکار ایرانی به رسم احترام و بزرگداشت اهدا کرده بود، به آنان اهدا نمود.

آرتور سو کیاسیان و احمد باقری پوردارای روابط دوستانه ای بوده وبا هم در تعدادی از مسابقات شرکت داشته اند.

ورزشکار ایرانی در تاریخ سیزدهم ژانویه با حضور در سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران ودیدار با آقای گور شاهوردیان، دبیر سوم سفارت ،مدال طلای خود را جهت اهدا به خانواده آرتور سوکیاسیان در اختیار دیپلمات مذکور قرار دادند.