معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: به دنبال سفر وزیر اقتصاد ارمنستان، مقرر شد خط مستقیم پرواز از اصفهان به ایروان برقرار شود.

به گزارش ایسنا/اصفهان  حسن قاضی عسگر، دوشنبه۶ بهمن درباره دستاوردهای سفر روز یکشنبه 5 بهمن وزیر اقتصاد ارمنستان، گفت: قرار شد بعد از این سفر چند پروژه از جمله پروژه گردشگری بین اصفهان و ایروان کلید زده شود، همچنیین چند پروژه اقتصادی از جمله استفاده از ظرفیت شهرک سلامت در قالب توریسم سلامت و ... در استان اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در پی این سفر مقرر شد ارمنستان در خرید هواپیما به کشور کمک کند، افزود: همچنین قرار است خط مستقیم پرواز از اصفهان به ایروان برقرار شود.