به نقل از سایت: alikonline.ir

 

داویت تونویان وزیر دفاع، فلیکس تسولاکیان وزیر موقعیت‌های اضطراری و زاروهی باتویان وزیر کار و امور اجتماعی ارمنستان پس از حدود ۲ سال فعالیت از مقام های خود استعفا داده اند.

با حکم آرمن سرکیسیان، واقارشاک هاروتونیان به عنوان وزیر دفاع، آندرانیک پیلویان وزیر موقعیت‌های اضطراری و مسروپ آراکلیان وزیر کار و امور اجتماعی ارمنستان منصوب شدند.