به نقل از سایت: armenia.mfa.gov.ir

 

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان و مفقودان جنگ اخیر، به آگاهی می‌رساند که این سفارت نیز در حال پی‌گیری اخبار تائید نشده حضور تعدادی از نظامیان ارمنی در خاک جمهوری اسلامی ایران است. سفارت در حال حاضر امکان تائید این خبر را ندارد ولی نتیجه پی‌گیری‌ها در اولین فرصت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سفارت ضمن ابراز همدلی با خانواده نظامیان مورد اشاره، درخواست دارد که خانواده‌ها از مراجعه مستقیم به سفارت پرهیز نموده و موضوع را از طریق مراجع قانونی در دولت جمهوری ارمنستان دنبال نمایند.

 

سفارت جمهوری اسلام ایران در ارمنستان