«آلیک» - آرا آیوازیان معاون وزیر خارجه ارمنستان به عنوان وزیر خارجه این کشور منصوب شد.

وی جایگزین زهراب مناتساکانیان شده است که دو روز پیش پس از حدود ۲ سال فعالیت از مقام خود کناره گیری کرد.