آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان روز هفدهم ماه نوامبر در محل مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اسلامی ایران با حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز مذکور ملاقات نمودند.

به گزارش سفارت ارمنستان در ایران در نشست جداگانه سفیر جمهوری ارمنستان و مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران، همچنین در دیدار با کارشناسان مرکز بررسی های استراتژیک موضوعات جدید دستور کار روابط ارمنستان - ایران در شرایط صدور بیانیه مشترک جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه درباره توقف عملیات نظامی درجمهوری آرتساخ در دهم ماه نوامبر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.