آراییک‌ ه‍اروتونیان رئیس جمهور قره باغ کوهستانی، در کنفرانس خبری که دقایقی پیش انجام شد، اسرائیل را «کشوری تروریستی» خواند که در نسل کشی مردم قره باغ شریک است.

به گزارش «آلیک» این سخنان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران خارجی مبنی بر این که حکومت اسرائیل می‌دانست که پهپادهایی که به حکومت باکو داده بود نه برای دفاع بلکه برای حمله به قره باغ بود و نظر شما در این خصوص چیست؟» عنوان شد.

رئیس جمهور قره باغ نیز در پاسخ به وی گفت که باکو از جنگ آوریل ۲۰۱۶ استفاده از پهپادهای اسرائیلی را آغاز کرد و حتی کارشناسان نظامی اسرائیل بودند که هدایت این پهپادها را به عهده داشتند و اکنون نیز آنها کنترل پهپادها را در اختیار دارند.

هاروتونیان گفت، امروز حکومت باکو در قره باغ دست به قتل عام زده است و اسرائیل نیز در این قتل عام شریک است. وی ادامه داد: برای اسرائیل فقط پول مهم است نه زندگی انسان ها و اسرائیل باید یک روز پاسخگوی اعمال خود باشد.