گروه موسوم به «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» روز چهارشنبه مدعی شد؛ شرکت‌های امنیتی ترکیه مزدوران سوری را به جمهوری آذربایجان اعزام کرده‌اند.

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای دیده بان حقوق بشر سوریه، گروه جدیدی شامل ۵۳۰ پیکارجوی سوری از طریق شرکت های امنیتی ترکیه به آذربایجان منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۸۵۰ پیکارجوی خارجی برای جنگ در قره باغ به آذربایجان منتقل شدند.

این گزارش افزوده است: سه شبه نظامی سوری از گروه های موسوم به «ارتش ملی» در درگیری های قره باغ کشته شدند.