به نقل از سایت: www.armenia.mfa.gov.ir

 


بنا به اعلام دولت جمهوری ارمنستان، تصمیم دولت برای محدود کردن موقت ارتباطات با ایران لازم‌الاجرا شده است. مطابق با این تصمیم، ارتباطات هوایی و زمینی میان ارمنستان و ایران به مدت دو هفته محدود خواهد شد. تنها موارد ذیل مجاز خواهد بود:

مرز زمینی:

1- ورود کامیون‌های حمل بار از ایران به ارمنستان تنها به همراه راننده و کمک راننده.

2- بازگشت اتباع ایرانی از ارمنستان به ایران.

3- بازگشت اتباع ارمنی از ایران به ارمنستان.

4- ورود مقامات ایرانی که طی سفر رسمی از ایران به ارمنستان می‌آیند به همراه همراهانشان.

5- ورود و خروج کارکنان سفارت‌خانه‌های هر دو کشور به همراه اعضای خانواده


مرز هوایی:

موارد 2 تا 5 ذکر شده در بند مرز زمینی.

لازم به ذکر است که تاکنون در مرکز پزشکی مغری در نزدیکی مرز، هیچ مورد مشکوکی مشاهده نشده است.