بنا بر اعلام ستاد انتخابات استان اصفهان روبرت بگلریان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک هزار و ۱۵۸ رأی به عنوان نماینده ارامنه جنوب ایران معرفی شد.
گفتنی است روبرت بگلریان در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده ارامنه جنوب کشور انتخاب شده بود.