به مناسبت هفته فرهنگ ارامنه، به همت شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران، در گالری کلیسای وانک اصفهان نمایشگاه «عکاسان ارمنی اصفهان» از تاریخ 17 تا 25 مهر 1398 برپا گردیده بود. در این نماشگاه آثار ۱۰عکاس ارمنی با نام های آربی بابومیان، سواک الکساندریان، شانت ملکنیان، لیلیت گورگیان، واچیک هایراپطیان، وارتینه آقانیان، وازریک ملکنیان، واناند عیسی قلیان، ویگن مگردچیان و هایک خسرویان به نمایش گذاشته شده بود.