به نقل از سایت: www.yerevan.mfa.ir

بدنبال برگزاری نمایشگاه کالاهای ایرانی در ارمنستان تحت عنوان « برندهای اورآسیا» و همچنین نشست دوستانه نقد و بررسی حضور شرکت های ایرانی در این نمایشگاه در سفارت کشورمان در ایروان؛ گروهی از تجار و شرکت کنندگان در نمایشگاه برندهای اورآسیا روز سه شنبه 1398/02/17 باتفاق جناب آقای سجادی سفیر محترم کشورمان در ارمنستان با جناب آقای تیگران خاچاتریان وزیر محترم توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان دیدار نمودند.

در این ملاقات راههای گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تجار ایرانی در این دیدار خواهان حمایت آقای خاچاتریان از بازگشایی خانه تجارت اورآسیا و فعال سازی این مرکز که به منظور حمایت از فعالیت های تجار ایرانی در ارمنستان و تجار ارمنی در ایران تشکیل می گردد، شدند.