به نقل از سایت: www.mehrnews.com

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر ایران، بر اساس تفاهم‌نامه کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر ایران و کانون نویسندگان ارمنستان ۱۰ نمایشنامه از ۹ نمایشنامه‌نویس ایرانی توسط انتشارات کانون نویسندگان ارمنستان در قالب یک کتاب منتشر شده است.

انتخاب این آثار بر اساس فراخوان این کانون، ارزیابی داوران و هیأت مدیره وقت کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر ایران صورت گرفته و برای کانون نویسندگان ارمنستان ارسال شده است.

نمایشنامه‌های زیر در این کتاب به طبع و نشر رسیده است:

۱- «خرمگس» نوشته علی عابدی با ترجمه گئورک آساتوریان

۲- «وازریک مرده است» نوشته صحرا رمضانیان با ترجمه نونه هوهانسیان

۳- «زمستان ۶۶» نوشته محمد یعقوبی با ترجمه نونه هوهانسیان

۴- «دو نمایشنامه نمایشی برای تو» با ترجمه نونه هوهانسیان

۵- «ساعت بمباران» نوشته محمد رحمانیان با ترجمه نونه هوهانسیان

۶- «شکسپیر عشق ۲۰۰۱» نوشته میلاد اکبرنژاد با ترجمه اما بگیجانیان

۷- «اتاق رؤیا» نوشته افروز فروزند با ترجمه ادوارد حق وردیان

۸- نتلفن آن سوی خط» نوشته بهزاد صدیقی با ترجمه ادوارد حق وردیان

۹- «چوب به دست‌های وَرَزیل» نوشته غلام حسین ساعدی با ترجمه ادوارد حق وردیان

۱۰- «دیوار» نوشته شهرام کرمی با ترجمه ادوارد حق وردیان

بخشی از این آثار براساس فراخوان منتشر شده کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر انتخاب و برخی دیگر به انتخاب هیأت مدیره وقت این کانون جهت چاپ انتخاب شده‌اند.