روز دوشنبه 26 فروردین 1398 هئیت خلیفه گری ارامنه اصفهان به رهبری پیشوای مذهبی اسقف سیپان کاشجیان به مناسبت نوروز باستانی با استاندار اصفهان دکتر رضایی دیدار و گفت و گو نمودند.

در این دیدار اسقف کیشجیان ضمن عرض تبریک سال نو، از استاندار و تمامی دست اندرکاران استانداری که در حوادث سیل اخیر همیار مردم سیل زده بودند کمال تشکر را کرد.

استادار نیز از جامعه ارامنه برای ارسال کمک به سیل زدگان تشکر نمود.