به نقل از سایت: www.icana.ir

نماینده مسیحیان ارمنی حوزه جنوب در مجلس با بیان اینکه تحریم سپاه هیچ تاثیری بر عملکرد سپاه و ملت ایران ندارد، گفت: همه موحدین باید همگام و در کنار با سپاه علیه نظام استکباری قیام کنند.

 

ژرژیک آبرامیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با اشاره به اقدام آمریکا برای قراردادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی گفت: این اعلامیه‌ای صادر شده بی‌پایه و اساس است، تحریم سپاه هیچ تاثیری بر عملکرد سپاه و  ملت ایران ندارد. این اقدام نمایشی است که طبق معمول و برنامه‌ریزی دولتمردان آمریکا برای ایران ستیزی به نوبت اجرا می‌کنند.

نماینده مسیحیان ارمنی حوزه جنوب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز همه نمایندگان مجلس به صورت نمادین افتخار پیدا کردیم تا لیاقت پوشیدن این لباس سبز، لباس خدمت و معنویت را پیدا کنیم لذا همه نمایندگان در مجلس اعلام کردیم که همه ما سپاهی و پاسدار هستیم.

وی افزود: آمریکا به زعم خود موضوع تروریسم را مطرح می‌کند و تفسیر آنها از ترور و تروریسم به سوی کسانی است که از آنها وحشت دارند. آمریکا به عنوان سمبل سلطه و گرداننده نظام سلطه، تمام نیروهایی که با درک و معنویت خود مقابلشان ایستاده را دشمن تلقی می‌کند.

آمریکا از سپاه احساس ترس و هراس دارد

آبرامیان یادآور شد: آمریکا از سپاه احساس ترس و هراس دارد، در کل دنیا اعمالی که آمریکایی‌ها و نیروهای وابسته به آمریکا انجام دادند بارزترین اقدامات ترور است که لیست بلند بالایی دارد. آنها خود را به فراموشی زدند و به مردم دنیا دروغ می‌گویند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این اقدام آمریکا به هیچ کجا نخواهد رسید، موحدین و کسانی که معنویت در روح آنها وجود دارد و درک عمیق از هستی دارند باید همگام و در کنار با سپاه علیه نظام استکباری قیام کنند.