آیلین ملکیان، مدیر فنی تیم ملی بسکتبال پنج نفره بانوان جمهوری اسلامی ایران شد.

انتخاب شایسته خانم ملکیان را تبریک عرض می کنیم و موفقیت روز افزون ایشان را خواستاریم.