به نقل از سایت: www.yerevan.mfa.ir

با توجه به فرارسیدن نوروز باستانی و عزیمت تعداد زیادی از گردشگران ایرانی به ارمنستان و به منظور بررسی مسائل و مشکلات آژانس های توریستی و گردشگری ایرانی فعال در ارمنستان جلسه ای روز سه شنبه 1397/12/28 با حضور جناب آقای سجادی سفیر محترم کشورمان در ایروان و روسای این آژانس ها در محل سفارت برگزار گردید.

در ابتدای این نشست جناب آقای سجادی ضمن اشاره به تردد گسترده گردشگران ایرانی طی سه سال اخیر به مذاکرات صورت گرفته با مقام ها و مسئولین ارمنی در جهت فراهم آوردن امکانات و تسهیلات مناسب برای گردشگران ایرانی اشاره نمودند و افزودند هر چند دولت ارمنستان تسهیلات مناسب و قابل قبولی برای گردشگران ایرانی فراهم نموده اما این امکانات تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله زیادی دارد.

سفیر محترم کشورمان با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات ارمنستان و رویه سختگیرانه این کشور در ورود هر گونه ماده مخدر، داروهای روانگردان و داروهای کدوئین دار به کلیه گردشگران و اتباع ایرانی توصیه نمودند با رعایت قوانین این کشور و پرهیز از ورود هر گونه ماده مخدر خود و اعضای خانواده را دچار گرفتاری نکنند.

جناب آقای سجادی با توصیه به مدیران و روسای آژانس های گردشگری ایرانی فعال در ارمنستان به آنان نیز توصیه نمودند با معرفی جاذبه های گردشگری و باستانی ایران و بویژه پیشرفت های صورت گرفته در کشورمان بویژه در حوزه های پزشکی، نسبت به جذب گردشگر ارمنی اقدام نموده و زمینه های لازم برای توریسم سلامت را تبلیغ نمایند.

در ادامه این دیدار روسای آژانس های گردشگری نیز ضمن برشمردن برخی از مشکلات و مسائل موجود در حوزه گردشگری نظیر: قیمت بالای بلیط هواپیما، مبادلات پولی و بانکی، بازرسی طولانی و معطلی مسافران در مبادی گمرگی، آگاهی بخشی به مسافرین از مبداء و ... خواهان حل این مشکلات گردیدند.