به نقل از سایت: www.yerevan.mfa.ir

جناب آقای دکتر روحانی در ملاقات با جناب آقای نیکول پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان با اشاره به روابط دوستانه، صمیمی و تاریخی ایران و ارمنستان بر ضرورت تلاش برای استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه، تقویت و تحکیم هر چه بیشتر مناسبات و همکاری‌های همه جانبه تهران-ایروان تاکید کردند