به نقل از سایت: www.yerevan.mfa.ir

با توجه به برگزاری شانزدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان در تهران، جناب آقای سجادی سفیر محترم کشورمان در ایروان روز چهارشنبه 1396/10/19 با جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار آخرین وضعیت همکاریهای دو کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، گردشگری و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.