به نقل از سایت: www.mehrnews.com

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، « آرمن سارگسیان» رئیس جمهور ارمنستان،  نماینده جدید ارمنستان در سازمان ملل متحد را منصوب کرد.

رئیس جمهور ارمنستان طی حکمی «مگرا مارگاریان»  را به عنوان نماینده جدید این کشور در سازمان ملل منصوب کرد.

مارگاریان پیش از این، ریاست دپارتمان اروپا در وزارت امور خارجه ارمنستان را بر عهده داشت.

تا پیش از این «ظهراب مناتساکانیان» نماینده ارمنستان در سازمان ملل بوده است.