به نقل از سایت: www.irna.ir

 

به گزارش ایرنا، جولفلاکیان روز جمعه در فینال این وزن در تاشکند ازبکستان با نتیجه 4برصفر مقابل زوگاج پیروز شد تا مدال طلای این وزن را از آن خود کند. 

مدال برنز این ماده به توماس بیسک آندره از آمریکا و اروین مورسلیف از آذربجان بصورت مشترک رسیده بود.

هادی علیزاده پورنیا نماینده کشورمان در این وزن حذف شد.