به نقل از سایت: www.irna.ir

 

فرماندار استانبول ترکیه روز چهارشنبه گفت که مقام های این شهر قصد اقدامات شدید برای رویارویی با هجوم دهها هزار پناهجوی سوری به استانبول را دارند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از استانبول، حسین اونی موتلو فرماندار استانبول که بزرگترین شهر ترکیه به شمار می رود، گفت: یکی از این اقدامات، فرستادن اجباری این آوارگان به اردوگاه های برپا شده در جنوب شرقی ترکیه است.

موتلو افزود: اکنون 67 هزار پناهجو سوری در این شهر اقامت دارند و قانونی تصویب خواهد شد که آنها به طور موثر از این شهر 15 میلیون نفری به اردوگاه های نزدیک مرز سوریه اخراج شوند.

به گفته موتلو، مقام های این شهر قصد دست زدن به اقدامات جدی و شدیدی برای محدود کردن پیامدهای منفی حضور و اقامت پناهجویان سوری را در استانبول دارند که شامل فرستادن افرادی که در خیابان ها سرگردان هستند به اردوگاه ها حتی بدون رضایت آنهاست.

وی افزود: 500 تن از ماه گذشته تاکنون به اردوگاه های چادری برپا شده در جنوب شرقی ترکیه، فرستاده شده اند.

پس از اعلام سیاست درهای باز رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای پذیرش پناهجویان از درگیری های خشونت بار سوریه تاکنون بیش از یک میلیون پناهجوی سوری در ترکیه حضور دارند.