به نقل از سایت: www.tabnak.ir

 

گروه های تروریستی تکفیری ازجمله یک گروه که خود را «تیپ آزادگان اهل سنت بعلبک» می خواند، اعلام کردند که «کلیساهای لبنان را ویران می کنیم و صدای زنگ ناقوس آنها نباید شنیده شود».

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی النشره، این گروه تروریستی تکفیری با صدور بیانه ای در توئیتر اعلام کرد که یک گروه ویژه ماموریت یافته تا به کلیساهای لبنان بویژه منطقه بقاع حمله و آنها را ویران کند.

دربیانیه این گروه تروریستی تکفیری که بیعت خود را با داعشی ها اعلام کرده، آمده است: امارت بقاع اسلامی بطور خاص و لبنان بطور عام باید از وجود کلیساهای شرک پاکسازی شود.

در این بیانیه اضافه شده است: صلیبی ها در لبنان هدف قرار خواهند گرفت و دیگر نباید صدای ناقوس شرک در لبنان بویژه امارت اسلامی بقاع شنیده شود.

گروه های تروریستی تکفیری از جمله داعش درعراق و سوریه قبلا به مراقد مطهر ائمه و اولیای الهی، کلیساها و مساجد و دیگر عبادتگاه ها حمله و همچون صهیونیست ها به مقدسات مسلمانان و مسیحیان توهین و اهانت کرده اند.