به نقل از سایت: www.fa.yerevan.icro.ir

 

بنا بر  دعوت اعضای انجمن دوستی ارمنستان - ایران رایزن فرهنگی کشورمان به همراه آقای زمانی معاون سفارت جمهوری اسلامی و نیز وابسته ی تجاری سفارت، در نشستی که در محل خبرگزاری نویان تاپان ارمنستان و با حضور اعضای انجمن دوستی ارمنستان - ایران برپا بودحضور پیدا کرده، در مورد نحوه استفاده از ظرفیت این سازمان مردم نهاد (NGO) در بسط و تعمیق روابط فرهنگی، تجاری و سیاسی به تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه که با حضور عناصر ذی نفوذ در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، تجاری، گردشگری و رسانه ای برپا شده بود ابتدا تعدادی از شرکت کنندگان ارمنی فعال در حوزه های مختلف به تشریح نقطه نظرات خود و مشکلات موجود در راه گسترش روابط میان ارمنستان و ایران پرداختند و سپس آقای زمانی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی به پاره ای از مسائل مطروحه پاسخ داده، آمادگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان را برای همکاری هر چه بیشتر با انجمن دوستی ایران و ارمنستان اعلام نمود.

پس از آن آقای مشکی رایزنی فرهنگی کشورمان با اشاره به ظرفیت بالای سازمان های مردم نهاد برای توسعه همکاریهای فی مابین، آمادگی کامل رایزنی را برای مشارکت دادن انجمن های دوستی در ترویج فعالیتهای فرهنگی اعلام نمود.

در پایان جلسه مقرر گردید اعضای فرهنگی انجمن دوستی ارمنستان - ایران طی جلساتی با رایزن فرهنگی کشورمان از نزدیک نحوه ی مشارکت در فعالیتهای فرهنگی رایزنی را مورد بررسی قرار دهند.

یادآوری می نماید که انجمن دوستی ایران - ارمنستان از سوی طرف ایرانی در سال گذشته رسماً فعالیت خود را آغاز کرده و جلسه ی مذکور مربوط به راه اندازی انجمن دوستی ارمنستان - ایران از سوی طرف ارمنی می باشد.