به نقل از سایت: www.hyeli.com

 

دكتر صادقي، سرپرست اداره كل بهزيستي استان اصفهان، اولين روز كاري هفته را با ديدار و گفتگو با روبرت بگلريان نماینده ارامنه جنوب ایران و هيات همراه آغاز كرد.

در اين ديدار دوستانه دكتر صادقي، با بيان اينكه همه اقلیت‌های دینی در واقع ایرانی‌های غیرمسلمانی هستند، که به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند، به تاكيد مسئولين نظام و تصريح قانون اساسي در بهره مندي اقليت هاي ديني از منابع و ظرفيت هاي و برخورداري از حقوق يكسان در ايران اسلامي اشاره نمود.

سرپرست اداره كل بهزيستي استان در ادامه به تشريح فعاليت ها و برنامه هاي بهزيستي و چگونگي بهره مندي عزيزان ارامنه از اين خدمات پرداخت و ابراز اميدواري نمود با عنايت و فيض الهی زمينه هاي ارائه بهتر خدمات به آحاد جامعه فراهم گردد.

سپس نماینده ارامنه جنوب ایران، ضمن ابراز خرسندي از اين ديدار، انتصاب دكتر صادقي را، به سرپرستي بهزيستي استان اصفهان تبريك گفت و براي ايشان سلامت و خدمتگزاری مدبرانه و خالصانه از خداوند متعال مسئلت نمود. وي بهزيستي را سازماني مردم نهاد و برخواسته از آموزه هاي اديان الهي دانست و كمك به هم نوعان و توجه ويژه به حفظ شان و حرمت سالمندان و كودكان را، عنصري اساسي و تاثير گذار در سلامت جامعه دانست.