به نقل از سایت: www.yerevan.mfa.ir

 

جناب آقای محمد رئیسی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 خرداد ماه با یرواند زاخاریان وزیر انرژی و منابع طبیعی جمهوری ارمنستان ملاقات نمود .

در این دیدار وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان گفت : روابط  و همکاری ارمنی - ایرانی درعرصه انرژی به لحاظ پیشرفت و توسعه عرصه انرژی در ارمنستان بسیار مهم است .

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز انتصاب یرواند زاخاریان بعنوان وزیر انرژی و منابع طبیعی جمهوری ارمنستان را به ایشان تبریک گفت و اظهار داشت : گسترش روابط با جمهوری ارمنستان از اولویت های سیاست خارجی ایران محسوب می گردد ، ایران آمادگی دارد در راستای  توسعه همکاری دوجانبه و همه جانبه در زمینه های مختلف بویژه عرصه انرژی همکاری نماید .

در این ملاقات طرفین همکاری ارمنی – ایرانی در عرصه انرژی و تحقق پروژه های مشترک را بررسی و در بستر گسترش و توسعه روابط دوجانبه بر اهمیت احداث خط سوم انتقال برق ارمنستان – ایران تأکید نموده اند .

همچنین احداث نیروگاه برق آبی مغری مورد بررسی قرار گرفته است و طرفین اظهار نموده اند که جزئیات برنامه های انرژی ارمنی – ایرانی و دورنمای این همکاری ها در چارچوب دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران در تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت .