به نقل از سایت: www.irna.ir

 

حجت السلام علی یونسی مشاور رییس جمهوری در امور اقوام واقلیت ها جمعه از کلیسای ارامنه شیراز دیدن کرد.